Få den i dag!

Indsendt af Hans Kristian … den
Bogforside: den skjulte korruption

Den skjulte korruption handler om over 25 års kunstigt høje priser på film i Danmark. Om indsnævring af filmvalg, kartelvirksomhed, fejlimplementeret EU-lovgivning og bizarre fogedforretninger.

Bogen udgives i dag, torsdag  den 23. juni 2022.

Du kan enten købe den som en flot bogkassette til 499 kroner. Bøgerne er i topkvalitet med firefarvet tryk, syet indbinding, kapitæl- og læsebånd og det fineste papir.

Køber du den i Fantask i Sankt pederstræde i København eller i Laserdisken i Aalborg, kan du være en af de heldige, der når at få en fin mulepose med.

Du kan også  downloade Den skjulte korruption  som PDF.  Her får du en interaktiv pdf med links til de 1200 dokumenter og 90 videoklip, den er baseret på. Er du i tidnød, kan du også nøjes med det 28-siders introduktionshæfte som PDF. De er begge gratis.

Mit mål er ikke at sælge bøger, men at fortælle historien bag afskaffelsen af det frie filmvalg.

Jeg håber, at du vil fatte interesse for denne uhyrlige historie, der om noget også beskriver de 25 år hvor den kriminelle advokat Johan Schlüter uberettiget styrede det danske filmsalg og tils dels også medier og domstole.

Anmeldelse af Den skjulte korruption

Indsendt af Hans Kristian … den

Advokat Asger Thylstrup har anmeldt Den skjulte korruption

”Man bliver som læser imponeret af det store arbejde, Hans Kristian Pedersen har lagt i bogen. Det må have taget tusindvis af timer. Og der kan være noget om hans grundlæggende pointe, at hverken politikere, dommere eller andre jurister ofte er tilstrækkeligt inde i de problemer, som de behandler, hvorfor man som borger ikke kan føle sig tryg.”

”Den skjulte korruption stiller en omfattende indsigt til rådighed – en indsigt, som forfatteren har oparbejdet i sin lange, seje indsats for retfærdigheden. Hans Kristian Pedersens kamp handler dybest set om at sikre den frie konkurrence, således at vi – kunderne – får et stort og bredt udbud af varer til den billigste pris.”

 

Læs hele anmeldelsen af Den skjulte korruption i Filmmagasinet Ekko.

Razziaen i Laserdisken (fra kapitel 56-63)

Indsendt af Hans Kristian … den

Den 29. november 2005 dukkede videobranchens advokat uden varsel op i Laserdisken sammen med fogeden og en IT-ekspert fra Retten i Aalborg. De kopierede mine regnskaber og ville også beslaglægge mine film. "Hvorfor nu det?" spurgte jeg. Efter en lovændring i 2002 havde jeg gjort nøjagtigt, som Johan Schlüter havde fortalt Folketinget, at man skal gøre, og jeg havde informeret FDV om det. Så hvorfor komme anstigende nu?

 Jo, videobranchens (FDV's) advokat Johan Schlüter havde fundet på en fortolkning af loven, hvorefter FDV kontrollerer alle importerede videofilm. Striden var opstået ved, at FDV havde skiftet mening om lovens fortolkning. Fogeden ville ikke høre på mig: "Du får mulighed for at forklare dig i den efterfølgende retssag," sagde hun blot. "Vi vil heller ikke vente på din advokat. Han gør ingen forskel, for jeg har lovet at gennemføre fogedforretningen."

Nogle af mine film skulle beslaglægges. Hvis et af FDV's medlemmer havde udgivet en film i Danmark, skulle den tilsvarende udgave beslaglægges, hvis den kom fra et tredjeland. Problemet var, at hverken fogeden eller FDV's advokat kunne udpege, hvilke film det drejede sig om fra mit lager på ca. 25.000 film. De kunne ikke se, hvor en film kom fra, og de vidste ikke, om der var en tilsvarende dansk udgave. Det har vi registreret i Laserdisken, så fogeden løste problemet ved at bede mig beslaglægge mine egne film. Jeg skulle fjerne dem fra butikken og opbevare dem et andet sted, men jeg måtte hverken sælge dem eller returnere dem til leverandøren igen, før jeg fik rettens tilladelse.

Beslaglæggelsen, der forsvandt

Hans Kristian Pedersen
klik for billedet for at se tv-indslaget

Derefter glemte dommerne tilsyneladende, at mine film var beslaglagt og blot samlede støv i min kælder, mens de stille og roligt mistede værdi. En række breve til Retten i Aalborg og Vestre Landsret blev ignoreret. Efter fire år mistede jeg tålmodigheden og afleverede filmene til Retten i Aalborg (der viste sig at være 2.230 film, tv-serier og samlinger, der opfyldte kriterierne). Så fik piben pludselig en anden lyd: Trods en stribe breve, hvor både FDV's advokater og fogeden selv omtalte mine film som beslaglagt, afviste dommerne nu, at mine film nogen sinde havde været beslaglagt. Jeg fik ingen begrundelse for beslaglæggelsen, og jeg fik aldrig erstatning.

Når en bevissikring er foretaget uden den fornødne retskendelse
Det viste sig, at FDV's advokater havde sjusket. De havde ikke bedt om en bevissikring mod mig, så der var heller ingen retskendelse mod mig. Det fandt jeg selvfølgelig først ud af bagefter, hvorefter min advokat bad om at få det kopierede regnskabsmateriale tilbage igen. Det kan man kræve, når der er gået mere end 4 uger, og på det tidspunkt var der gået mere end 300 dage.

Det løste FDV ved at indsende en ny rekvisition om den bevissikring, der allerede var foretaget. Den selvsamme foged afsagde kendelse om den bevissikring, hun havde gennemført året forinden, og så var det problem løst. Grundlovens § 72 siger ganske vist, at der skal være en retskendelse, før en husundersøgelse må foretages - men pyt, hvem tager sig af Grundloven?

Hvad så med FDV's kovending om lovens fortolkning? Samtlige dommere i sagen nægter at forholde sig til FDV's kovending og lader som om, at FDV's nye fortolkning er den eneste mulige. Selvom der åbenlyst er flere fortolkninger i spil, og selvom kun EU-Domstolen har kompetence til at afgøre en sådan tvist, nægter dommerne at forelægge FDV's nye fortolkning for EU-Domstolen.

 I praksis er der ikke megen forskel på mafiaen i trediverne og mafiaen i dag.

Den bizarre fogedforretning
Kære ven, hvis du køber dine varer af andre end min boss,
så vil min ven her tage sig kærligt af dit varelager

 

Klik her for at læse hele bogen Den skjulte korruption.

Tilmelding til
Spam-sikring
Dette spørgsmål afgør, om du er et menneske, for at forhindre automatisk indsendelse af spam.